Farlig el

Mylder af ledninger og gamle slidte installationer kan være årsag til brand. Det er derfor klogt at få tjekket elinstallationerne af en autoriseret elinstallatør.

Det er altid en god ide at få tjekket sine installationer af en autoriseret elinstallatør, hvis man har grund til at tro, at noget er galt, men man kan også selv gøre noget.

Motion er som bekendt godt for mennesker, og det udsagn gælder også for HPFI- og HFI-afbrydere. En afbryder, der virker, kan nemlig i sidste instans redde liv, hvis der skulle opstå en fejl i de elektriske apparater.

Motion for HPFI- og HFI-afbrydere består i al sin enkelthed i et tryk på prøveknappen, som er mærket med et “T”. Når det er så vigtigt at motionere HPFI-afbryderen på prøveknappen, er det fordi, man ved det enkle tryk “smører” afbryderen. Det betyder populært sagt, at afbryderen er i god form, hvis der skulle blive brug for den…

To gange om året
HPFI- eller HFI-afbryderen er normalt anbragt sammen med sikringerne. Når man tester en afbryder, slukkes der for strømmen i dele af eller i hele huset, og dermed altså også for fx video og elektriske ure. Derfor er det oplagt at foretage testen, når man alligevel skal justere apparaterne ved overgangen fra vinter- til sommertid og omvendt.

Kontakt os
Hvis en HPFI- eller HFI-afbryder ikke kobler ud første gang, når man trykker på prøveknappen, skal man kontakte en autoriseret elinstallatør. Fra 1994 har det været et krav, at alle nye boliger skal have en HPFI-afbryder. Fra 1. juli 2008 udvides kravet om en HPFI/HFI- afbryder til også at omfatte eksisterende boliger. Det skal være en autoriseret elinstallatør, som udskifter eller opsætter afbryderen.

Sikkerhedsstyrelsen er landet højeste myndighed for el. Se linket: www.sik.dk for yderligere oplysninger og love samt hvem har ansvaret for el-installationen?